Despre noi

Mesajul Directorului General

florin-estefan-manager-opera-cluj

Bine ați venit la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un loc în care sper să vă simțiți ca acasă, indiferent de vârstă! Pentru noi, ca și pentru dumneavoastră, opera este bucurie, pasiune, mod de viață.

Prin spectacolele de operă și de balet pe care vi le oferim, în sala teatrului sau în spații neconvenționale, ne propunem să trezim curiozități și să ridicăm uneori un colț al cortinei pentru a vă dezvălui o parte din misterul scenei, ca să vă întoarceți mereu, în număr cât mai mare!

Sunt mândru că am reușit, alături de soliștii noștri, orchestra, corul, echipa tehnică și administrativă, să vă câștig încrederea și să constat că tot mai multe spectacole sunt sold-out! Cu toții am reușit ca în ultimii doi ani să vă oferim numeroase premiere de operă și balet, spectacole speciale pentru copii sau evenimente în aer liber care devin deja tradiționale și pe care le așteptați cu nerăbdare în fiecare vară.

Ne bucurăm de sprijinul partenerilor și sponsorilor care ne ajută pentru ca proiectele noastre să prindă viață și îndrăznesc să spun că de-a lungul timpului ne-au devenit prieteni. Le mulțumesc tuturor.

Împreună cu echipa mea, vă aștept să ne treceți în continuare pragul, să ne bucurăm de muzică!

FLORIN ESTEFAN
Manager General
Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Cea dintâi Operă a țării

O sinergie a artelor, harului și sufletului

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, prima instituţie lirică a ţării și una dintre cele mai emblematice din Europa, a luat fiinţă la 18 septembrie 1919, odată cu Teatrul Naţional clujean şi Conservatorul de Muzică. Sub conducerea unor personalităţi artistice de renume, precum tenorul Constantin Pavel, dirijorul italian Egisto Tango, compozitorul Tiberiu Brediceanu, baritonul de faimă mondială Dimitrie Popovici-Bayreuth, au fost depășite în decurs de câteva luni dificultăţile legate de alcătuirea efectivă a unui ansamblu de operă. Primele reprezentații au constat în două concerte simfonice la datele de 13 şi 14 mai 1920, sub conducerea dirijorului ceh Oskar Nebdal.

Spectacolul inaugural al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca a avut loc la 25 mai 1920, cu grandioasa operă AIDA de Giuseppe Verdi, interpretată în limba română, sub conducerea dirijorului Alfred Novak, în regia artistică semnată de primul director al instituţiei – Constantin Pavel, cel care a fost şi primul interpret al rolului Radames. Este impresionantă activitatea noii Opere chiar din primele două stagiuni, 1919-1920 şi 1920-1921, totalizând 99 de reprezentaţii cu operele Aida de Verdi, Faust de Gounod, Madama Butterfly de Puccini, Luceafărul de N. Bretan, Cavalleria Rusticana de Mascagni, Tannhäuser de Wagner și 15 concerte simfonice susţinute de Orchestra Operei Naţionale din Cluj, după cum menţionează afişele păstrate în arhiva Operei.

Distincţia teatrului liric clujean transcende arta lirică și este dată, totodată, şi de stilul arhitectural al acestuia. Clădirea Operei a fost construită la începutul secolului al XX-lea, între anii 1904 -1906, de către firma vieneză de renume mondial Fellner & Helmer, specializată în proiectarea şi construirea de teatre de operă în stil arhitectural secesionist uşor barochizant, foarte asemănător celorlalte 48 de teatre europene construite de firma vieneză și unic în România.

De la înfiinţare şi până în prezent, pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operetă şi balet din repertoriul universal, demonstrând o largă deschidere spre toate şcolile şi stilurile. Pe această scenă au fost jucate peste patruzeci de creaţii româneşti – multe în premieră absolută – culminând cu Oedip de George Enescu, Meşterul Manole de Sigismund Toduţă sau baletul cu cor Luceafărul de Ziuă de Tudor Jarda.

Prestigiul teatrului liric clujean a fost purtat şi peste hotare, datorită numeroaselor turnee internaţionale și valorii soliştilor formaţi la Cluj şi deveniţi nume de rezonanţă universală, precum : Angela Gheorghiu, Alexandru Agache, Carmen Oprişanu, Simona Noja, Nicoleta Ardelean, George Petean, Tatiana Lisnic, Marian Pop, Anita Hartig, Adrian Sâmpetrean, Bálint Szabó.

Misiunea

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca este o instituţie culturală de rang european, afirmată drept contributor valoros al culturii române şi scenă care a susţinut şi promovat o întreagă galerie de artişti de excepţie, ce au dezvoltat ulterior cariere de notorietate şi apreciere universală. Ea se regăseşte în rândul principalilor promotori ai valorilor lirice şi coregrafice universale, realizând producţii artistice valoroase, de adresabilitate locală, regională, naţională şi internaţională, în beneficiul iubitorilor genului şi publicului în general. 

Legislație

1. Hotărârea nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare

2. Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007, actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008, actualizată, privind managementul instituţiilor publice de cultură

4. Ordonanţa nr. 9 din 23 ianuarie 1996, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

5.  Legea nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

6. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

7. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Republicată, Legea contabilităţii

8. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

9. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, Republicată, privind Codul Civil

10. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, Republicată, privind Codul de Procedură Civilă

11. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, actualizată, privind Codul Penal

12. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, actualizat, privind Codul Fiscal

13. Legea – cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

14. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată, Codul Muncii

15. Hotărârea nr. 763 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia  

16. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010, actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice

17. Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

18. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

19. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale

20. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

21. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

22. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

23. Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

24. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii

25. Legea nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

26. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public 

27. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

28. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004, actualizată, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

29. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Conducerea Operei Naționale Române Cluj-Napoca

Florin Estefan – Manager General

Direcția artistică
Adrian Morar – Director artistic
Florica Jalbă – Șef planificare artistică, Studii Muzicale, Maeștri

Direcția economică
Mircea Cădariu – Director economic
Ana Ionela Iușan – Șef birou

Direcția tehnică
Emeric Fulop – Director tehnic
Lucian Cherecheș – Șef formație muncitori
Ioan Păcurar – Șef formație
Zoltan Csonka – Șef formație muncitori

Biroul Resurse umane, Salarizare
Camelia Narcisa Radu – Șef birou

Biroul Marketing, Organizare Spectacole și Relații Publice
Cristian Avram – Consultant artistic (cu atribuții de Șef birou)

Biroul Achiziții Publice
Claudia Giurgiu – Șef birou

Serviciul Administrativ, PSI, Pază, Personal Sală
Eugen Giurgiu – Șef serviciu

Colectivul Operei Naționale Române Cluj-Napoca

Director artistic: Adrian Morar

Şef Planificare Artistică, Studii Muzicale, Maeştri: Florica Jalbă
Dirijori: Gabriel Bebeşelea, József Horváth, Adrian Morar
Regizori artistici: Ina Hudea, Mihaela Bogdan, Iulian Ioan Sandu
Scenograf: Valentin Codoiu
Asistent scenograf: Magdy M. Hawash (colaborator)
Pianiști corepetitori: Adela Bihari, Lucian Duşa, Ovidiu Moldovan, Lelia Serafinceanu (colaborator)
Maestru de cor: Emil Maxim
Dirijor cor: Corneliu Felecan
Maestru de balet: Pavel Rotaru
Regie scenă culise: Cristina Albu, Dan Lupea, Alina Simona Nistor (colaborator)
Bibliotecar: Vasile Neamţu
Sufleori: Monica Deniţiu, Liana Oltean
Operator supratitrare: Diana Baciu (colaborator)

Soprane: Ștefania Barz, Lucia Bulucz, Carmen Gurban, Veronica Fizeșan, Irina Săndulescu Bălan, Oana Trîmbițaș (colaborator), Diana Țugui
Mezzosoprane: Iulia Merca, Andrada Ioana Naș, Liliana Neciu 
Tenori: Tony Bardon, Marius Vlad Budoiu, Eusebiu Huțan (colaborator), Hector Lopez, Sorin Lupu, Cristian Mogoșan, Florin Pop
Baritoni: Geani Brad, Florin Estefan, Fülöp Martin, Oleg Ionese
Bași: Petru Burcă, Cristian Hodrea, Simonfi Sandor
Concert maeștri: Vlad Baciu, Rareș Munthiu
Vioara I: Delia Gâtlan – şef partidă, Silvana Coltor, Liliana Idu, Kertész Adél, Noemi Kiş, Rosza Kosztin, Diana Man, Victoria Timiș, Sonia Vulturar
Vioara a II-a: Mihai Râpă – şef partidă, Sergiu Bodea, Mara Ciordaş, Adina Clim, Diana Marc, Sergiu Mureşan, Alina Pop
Violă: Eugen Duran-Cibişescu, Cristian Suărăşan – şefi partidă, Radu Barbul, Daniela Brad, Marcel Candoi, Ovidiu Costea
Violoncel: Vlad Raţiu, Diana Canteșanu – şefi partidă, Mihai Barbul, Elena Ghemeş
Contrabas: Flaviu Răzvan Sălăjan – şef partidă, Vasile Maier, Alexandru Mînzat, Raul Lenart
Flaut, picollo: Adriana Berci – şef partidă, Meda Gânscă, Szallos Kiss Anna
Oboi, Corn englez: Adriana Suciu – şef partidă, Dan Gâdea, Daniel Mureşan
Clarinet: Cosmin Crăciunescu – şef partidă, Victor Tobac, Mihai Nicodim Toader
Fagot, Contrafagot: Florin Cârlejan – şef partidă, Hanţig Radu, Edina Ciorobâtcă
Corn: Lucian Tompa, Lucian Marcu – şefi partidă, Claudiu Copaciu, Nicolae Răcăşan
Trompetă: Grigore Ciobanu – şef partidă, Alexandru Redeş, Ilie Telpiz
Trombon: Vadim Bivol – şef partidă, Cornelius Man, David Avram
Tubă: Darius Iacob
Harpă: Delia Băcnean
Percuţie, Timpani: Dumitru Rus – şef partidă, Ioan Dărăban, Alexandru Popovici
Recuziter orchestră: Florian Olariu
Maestru de cor: Emil Maxim
Dirijor cor: Corneliu Felecan
Pianist corepetitor: Ioana Grünner
Sopran I: Eva Bain, Daniela Chişbora, Maria Filip, Aurelia Giurgiu, Corina Păştean, Ana-Adriana Pongrac, Elena Potopea, Ato Sumi, Daniela Tricu, Mihaela Vârlan, Eliza Zaharia
Sopran II: Tamara Bercea, Ioana-Maria Dan, Naomi-Ligia Dan, Dezso Lilla, Maria Ghircoiaş, Aurora Peştean, Liana Sfârlea, Alexandra Topan, Adriana Ţidor
Alt I: Henrietta Almaşi, Anca Aluaş, Liza Kadelnik, Liudmila Mărginean, Amelia Zehan
Alt II: Dora Bochiş, Dana Christescu, Ligia Fărcaş, Alexandra Hordoan
Tenor I: Emil Rădulescu-Chioreanu, Vasile Cionca, Ioan David, Radu Lucaciu, Ioan-Alexandru Mocian, Adrian Olaru, Celestin Pandrea, Radu Pop, Gheorghe Daniel Olariu
Tenor II: Tudor Demeter, Dan Dumitrana, Gelu Moldovan, Marian Vasc, Doru Zehan, Mihai Sorin Lupu
Bariton: Nicuşor Crăciun, George Godja, Bogdan Nistor, Leonard Niţulescu, Horaţiu Ruşti, Varga János
Bas: Corneliu Huţanu, Florin Sâmpelean, Alexandru Potopea, Zoltan Molnar, Andrei Nicoară

Maestru de balet: Pavel Rotaru
Şef compartiment: Dan Haja
Pianist corepetitor: Dorina Carlig
Solişti balerini: Lucian Bacoiu, Adelina Filipaş, Doina Anamaria Florea, Augustin Gribincea, Dan Haja, Andreea Jura, Octavian Popa
Balerini: Rodica Bacoiu, Răzvan Boar, Cristina Boboc, Patricia Cenan, Dalia Costea, Paul Cuibus, Iuliana Dane, Daniela Drăguşin, Enikö Fărcaş, Robert Kalman, Dorina Lucaciu, Ofelia Mărginean, Valentin Mihăilă, Antoniu Mon, Mircea Munteanu, Alina Negru, Antonela Oancea, Romulus Petruş, Ingrid Poka, Laura Pop, Radu Sântimbrean, Gabriela Sima, Polina Stănescu, Liana Taloş, Cristina Toda, Marius Toda, Crina Ţîra
Asistenți coregrafi: Dan Haja, Anca Opriș Popdan, Marius Toda

Şef birou: Narcisa Radu
Referent de specialitate: Liliana Pop
Referent: Roxana Suciu
Consilier juridic: Dorina Zuaiter
Şef birou: Claudia Giurgiu
Referent: Carmen Stâncel
Merceolog: Sorin-Remus Turei
Șofer: Tanța Ioan
Consultant artistic (cu atribuții de Șef birou): Cristian Avram
Secretar PR & Purtător de cuvânt: Simona Corina Dordea
Secretar PR: Beatrice Iordache
Secretar literar: Paula Șandor
Grafică digitală: Anca Pintilie (colaborator)
Fotograf oficial: Nicu Cherciu (colaborator)
Referent: Codruța Kacso Vidrean

Director economic: Mircea Cădariu

Şef birou: Ana Ionela Iuşan
Economist: Mihaela Ciolan
Referenți de specialitate: Dana Ghîţ, Daniela Popa
Referenți: Erika Sigmond


Şef serviciu: Eugen Giurgiu
Supraveghetor sală: Elena Zinc
Plasatori: Rodica Cristea, Teodora Kis, Ovidiu Mureșan
Guarzi: Traian Bocean, Cornel Marian, Viorel Dărăban, Nicodim Toader
Îngrijitoare: Susana Bîrsan (colaborator), Cristina Gaspar, Florica Rusu, Rodica Sucală, Maria Toader (colaborator)
Pompieri: Vasile Sucală – şef formaţie pompieri, Bogdan Timicer, Daniel Timicer
Fochist: Ioan Maja

Director tehnic: Emeric Fülöp

Șefi formații muncitori: Lucian CherecheșZoltan Csonka, Ioan Păcurar
Mânuitori decor: Vasile Covaciu, Vasile Crăciun, Mirela Flueraş, Gelu Frătean, Gergely Jozsef, Nicolae Halasz, Crin Stelian Lupaş, Sorin Pocol, Cătălin Cioltea, Vinceller Ştefan
Operatori lumini: Dan Bretea, Andrei Mitran, Liviu Popa, Dan Vlad Văscan
Recuziteri: Claudia Miron, Diana Zima
Operator sunet: Arpad Szekely, Barbu Șofron (colaborator)
Perucherie: Andrea Bartha, Adela Jucan, Doina Moldovan
Machiaj: Anca Pintilie
Costumieri: Monica Bretea, Ioan Iepure, Alina Pop, Aurelian Popa, Martin Schwartz, Mirela Şerdean

Croitorie femei: Romelia Morea, Viorica Oneţ, Viorica Tanţa
Croitorie bărbaţi: George Kadar, Ioan Păcurar
Încălţăminte: Ştefan Lorincz, Antal Türak
Tâmplărie: Octavian Baba, Lucian Cherecheş
Pictură: Teodor Dungaciu
Atelier mecanic: Cosmin Toncean, Viorel Toncean
Butaforie: Doru Loghin
Boiangerie: Carol Imre
Călcătorie: Veronica Topan
Boiangerie: Carol Imre
Călcătorie: Veronica Topan

Carieră

Anunț

Nr.3834/21.10.2016 În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 12.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de [...]

Anunț

Nr.3832/21.10.2016 În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 11.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de [...]

Anunț

Nr.3830/21.10.2016 În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 10.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de [...]

Anunț

Nr.3849 /21.10.2016 În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 31 octombrie 2016, ora 10.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant [...]