ANUNȚ EXAMENE DE PROMOVARE

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, se organizează examene de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul care îndeplineşte condiţiile de promovare, pe propriile posturi.

 

 1. Examenele de promovare pentru personalul contractual vor consta în susţinerea unor probe practice, după cum urmează:

 

 • Pentru funcțiile din cadrul Serviciului Planificare artistică, Studii muzicale, Maeștri, Compartimentul Soliști:

Examenul va avea loc la data de 17 octombrie 2017, ora 10.00, în sala „Lucia Stănescu” și va consta în proba practică din următoarele:

 • 2 arii din repertoriul candidatului care se regăsesc în repertoriul curent al instituției;

 

 • Compartimentul Cor:

– Examenul va avea loc la data de 17 octombrie 2017, ora 11.30, în sala „Lucia Stănescu” și va consta în proba practică din următoarele:

– interpretarea unor părți corale din următoarele lucrări:

               „The Armed Man” – Karl Jenkins, „Requiem” – Mikis Theodorakis,  

               „Carmen” – G. Bizet, „Turandot” – G. Puccini (pasajele vor fi alese de comisie);

– solfegiu la prima vedere (până la 3 alterații, din culegerile de Râpă Nedelcuț);

 

 • Compartimentul Orchestră – 19 octombrie 2017, ora 14.15, sala „Lucia Stănescu” și va consta în proba practică din următoarele:
 • interpretarea unor părți instrumentale din repertoriul instituţiei din următoarele spectacole: vioara I – Carmen, Rigoletto; vioara a II-a – Carmen, Spărgătorul de nuci; violă Boema, Lacul lebedelor; violocel – Carmen, Lacul lebedelor; contrabas Otello, Tosca; oboi – Otello, Cavalleria Rusticană; trombon Aida, Lacul Lebedelor; corn – Zorba, Boema.
 • Compartimentul Balet – 23 octombrie 2017, ora 10.00, sala de balet și va consta în proba practică din următoarele:

studii de balet

1 variație din repertoriul candidatului care se regăsește în repertoriul curent al instituției;

 • Compartimentul Tehnic – 23 octombrie 2017, ora 12.00 și va consta în proba practică din următoarele:
 • verificarea cunoştinţelor practice, respectiv montarea elementelor de decor/costumelor pentru spectacolul Turandot (funcțiile de mânuitor decor și costumier).
 • Biroul Resurse Umane și Biroul Financiar- Contabil – 24 octombrie 2017, ora 09.00 și va consta în probă scrisă, conform bibliografiei anexate.
 1. II. Condiţiile de înscriere la examenele de promovare sunt cele prevăzute de    prevederile art. 4 din Ordinul MCPN2326/17.05.2011, privind aprobarea Regulamentului privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori coordonarea acestuia şi art. 31 din Legea-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Listei personalului care îndeplineşte condiţiile de promovare, anexată prezentei.

     III. Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

După promovare fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii.

 1. Cererile de înscriere la examene se vor depune la Secretariatul instituției, până la data de 16 octombrie 2017, ora 16.00.

                                                       MANAGER,

                                                   Dr. Florin ESTEFAN

Întocmit,

Șef birou Resurse Umane
Radu Narcisa

 

2018-05-16T13:00:43+00:00