Noutăți

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL BALET

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL BALET

A N U N Ţ privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist balet și balerin, în cadrul compartimentului balet. În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:     Nr.crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului 1. GRIBINCEA AUGUSTIN 99,08   puncte “admis” 2. FILIPAȘ ADELINA 98,66 puncte “admis” 3. PETRUȘ ROMULUS 93,41 puncte “admis” [...]

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ

A N U N Ţ privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist instrumentist, în cadrul compartimentului orchestră. În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:   Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului 1. MAN DIANA 99,50 puncte            “admis” 2. MAN CORNELIUS 99,33 puncte            “admis” 3. KOSZTIN ROZA 96,25 puncte            [...]

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL COR

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL COR

A N U N Ţ privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist liric, în cadrul compartimentului cor. În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:   Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului 1. GODJA GEORGE IONUȚ 60,00 puncte            “admis” 2. MOLNAR ZOLTAN OTTO 59,18 puncte            “admis” 3. PANDREA CELESTIN 30,00 [...]

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL SOLIȘTI VOCALI

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL SOLIȘTI VOCALI

A N U N Ţ privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist vocal, în cadrul compartimentului soliști vocali.         În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:    Nr.crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului 1. NAȘ ANDRADA 100,   puncte “admis” 2. ȘIMONFI ȘANDOR 93,14 puncte “admis” 3. NECIU LILIANA 92,42 puncte “admis” 4. [...]

ANUNȚ EXAMENE DE PROMOVARE

ANUNȚ EXAMENE DE PROMOVARE

  În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, se organizează examene de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul care îndeplineşte condiţiile de promovare, pe propriile posturi. I. Examenele de promovare pentru personalul contractual vor consta în susţinerea unor probe practice, după cum urmează:   Pentru funcțiile din cadrul Serviciului Planificare artistică, Studii muzicale, Maeștri, Compartimentul Soliști: [...]