Anunț Examen promovare debutanți pentru posturile de Artist instrumentist, trombon și clarinet/clarinet bas, în cadrul Compartimentului Orchestră

Nr. Înreg. 722/02.03.2017

Opera Națională Română din Cluj-Napoca, organizează în data de 20.03.2017, ora 16.00, la sediul instituției, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24, Cluj-Napoca, sala „Lucia Stănescu”, examen de promovare în grad profesional superior celui deținut, de la debutant, la gradul profesional II S, pentru următoarele posturi:

            – artist instrumentist, trombon – 1 post

            – artist instrumentist, clarinet/clarinet bas – 1 post

I. Examenul de promovare pentru personalul contractual va consta în susţinerea unor probe practice, după cum urmează:

             – interpretarea unor părți instrumentale din repertoriul instituţiei, din următoarele spectacole: Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Puritanii, Don Quijote;

II. În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, ,,Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

III. Cererile de înscriere la examen se vor depune la Secretariatul instituției, până la data de 17 martie 2017, ora 14.00.

MANAGER,
Dr. Florin ESTEFAN
2018-05-16T13:00:44+00:00