REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL SOLIȘTI VOCALI

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist vocal, în cadrul compartimentului soliști vocali.

      

 În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final: 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. NAȘ ANDRADA 100,   puncte admis”
2. ȘIMONFI ȘANDOR 93,14 puncte admis”
3. NECIU LILIANA 92,42 puncte admis”
4. BARZ ȘTEFANIA 91,28 puncte admis”

 

Prezentul anunţ se afișează la avizierul instituției azi, 17 octombrie 2017, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Secretarul comisiei,

                                                             Roxana Suciu

2018-05-16T13:00:43+00:00