Anunț

Nr.3849 /21.10.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 31 octombrie 2016, ora 10.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de solist balet, gradul profesional I S, în cadrul compartimentului balet

Nr. crit.1.
Nume și prenume candidatFlorea Doina Anamaria
Rezultatul selectiei dosarelor„admis”
Motivul respingerii dosarului

 

Prezentul anunț a fost afișat azi, 24 octombrie 2016, ora 11.00, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ştefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.

Președinte comisie:
MANAGER
Florin Estefan
Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana