Anunț

Nr.3830/21.10.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 10.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de șef serviciu administrativ, gradul II S, în cadrul Serviciului administrativ, PSI,Pază,Personal Sală.

Nr. crt. 1. 2.
Nume și prenume candidat Giurgiu Eugen Emil Vintan Alina Roxana
Rezultatul selectiei dosarelor „admis” „respins”
Motivul respingerii dosarului Nu îndeplinește condițiile specifice de participare – nu face dovada îndeplinirii condițiilor de studii, conform cerințelor.

 

Prezentul anunț a fost afișat azi, 21 octombrie 2016, ora 14.00, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.

Președinte comisie:
MANAGER
Florin Estefan
Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana

 

2018-05-16T13:00:49+00:00