Anunț

Nr.3832/21.10.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 11.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de șef birou achiziții publice, gradul II S, în cadrul Biroului de Achiziții Publice.

Nr. crit. 1.
Nume și prenume candidat Giurgiu Claudia Georgeta
Rezultatul selectiei dosarelor „admis”
Motivul respingerii dosarului

 

Prezentul anunț a fost afișat azi, 03 octombrie 2016, ora 12.00, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.

Președinte comisie:
MANAGER
Florin Estefan
Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana

 

2018-05-16T13:00:48+00:00