Anunț

Nr.3834/21.10.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 12.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de șef birou marketing, organizare spectacole și relatii publice, gradul II S, în cadrul Biroului Marketing, Organizare spectacole și Relații Publice.

Nr. crt. 1
Nume și prenume candidat Plopeanu Daniela Elena
Rezultatul selectiei dosarelor „admis”
Motivul respingerii dosarului

 

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.

Președinte comisie:
MANAGER
Florin Estefan

Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana

2018-05-16T13:00:48+00:00