Anunț

Nr.3834/21.10.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 28 octombrie 2016, ora 12.00 ( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de șef birou marketing, organizare spectacole și relatii publice, gradul II S, în cadrul Biroului Marketing, Organizare spectacole și Relații Publice.

Nr. crt.1
Nume și prenume candidatPlopeanu Daniela Elena
Rezultatul selectiei dosarelor„admis”
Motivul respingerii dosarului

 

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării prezentului anunț.

Președinte comisie:
MANAGER
Florin Estefan

Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana