Anunț

Nr. 4299 din 15.11.2016

În urma concursului organizat în data de 15 noiembrie 2016, pentru angajarea pe perioadă determinată pe posturile vacant de artist liric operă gr.prof. II S, au fost declarați reușiți următorii :

GODJA GEORGE83,89 puncteADMIS
MOLNAR ZOLTAN OTTO80,56 puncteADMIS
SZASZ TIBERIU75,00 puncteADMIS
OLARU DANIEL73,33 puncteADMIS
BARNA ALIN70,50 puncteADMIS
VASC MARIAN58,11 puncteRESPINS
BĂDESCU GRIGORE MIHAI45,0 puncteRESPINS

Angajarea se va face cu data de 21.11.2016

Candidații nemulțumiți de rezultatul concursului pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării anunțului cu rezultatele finale sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana