Anunț

Nr. 4299 din 15.11.2016

În urma concursului organizat în data de 15 noiembrie 2016, pentru angajarea pe perioadă determinată pe posturile vacant de artist liric operă gr.prof. II S, au fost declarați reușiți următorii :

GODJA GEORGE 83,89 puncte ADMIS
MOLNAR ZOLTAN OTTO 80,56 puncte ADMIS
SZASZ TIBERIU 75,00 puncte ADMIS
OLARU DANIEL 73,33 puncte ADMIS
BARNA ALIN 70,50 puncte ADMIS
VASC MARIAN 58,11 puncte RESPINS
BĂDESCU GRIGORE MIHAI 45,0 puncte RESPINS

Angajarea se va face cu data de 21.11.2016

Candidații nemulțumiți de rezultatul concursului pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării anunțului cu rezultatele finale sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Secretar comisie:
Referent
Suciu Roxana
2018-05-16T13:00:46+00:00