Anunț privind rezultatele finale ale Examenului de promovare pentru posturile de artist instrumentist – trombon și artist instrumentist – clarinet

Nr. 918/21.03.2017

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post de la gradul de debutant la gradul imediat superior a funcţiilor contractuale de execuţie la artist instrumentist gr.prof. II S-trombon, artist instrumentist gr.prof. II S – clarinet, în cadrul Compartimentului orchestră.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. TOBAC VICTOR 95,00 puncte admis”
2. AVRAM DAVID 95,00 puncte admis”

Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 21 martie 2017, ora 12.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Președinte comisie: Adrian Morar – Director artistic

Secretar comisie: Suciu Roxana

2018-05-16T13:00:44+00:00