Anunț cu rezultatele finale ale Concursului pentru maestrul de cor

Nr. 4685/14.12.2016

     privind rezultatele finale la examenul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de Maestru cor, gradul prof. IA S, în cadrul Serviciului Planificare artistică, studii muzicale, maeștri.

     În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Punctaj final Rezultat final al examenului
1. RĂDOIAȘ ROBERT DANIEL 91,25 91,25 “admis”


     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul și pe site-ul instituției azi,
14 decembrie  2016, ora 16.00.

     Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Președinte comisie:

Morar Adrian

Secretar comisie:

Suciu Roxana

2018-05-16T13:00:45+00:00