Anunț cu rezultatele finale ale Concursului pentru postul de solist balet

Nr. 4709/15.12.2016

     privind rezultatele finale la examenul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de Solist balet, tr. prof. I M, în cadrul Compartimentului balet.

     În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Punctaj final Rezultat final al examenului
1. MUNTEANU MIRCEA 100 puncte 100 puncte ,,admis”


     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul și pe site-ul instituției azi,
15 decembrie  2016, ora 12.00.

     Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Secretar comisie:

Suciu Roxana

2018-05-16T13:00:45+00:00