Anunț rezultate selecție dosare artist liric cor

Nr. 130/11.01.2017

         În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 18 ianuarie 2017( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de artist liric operă gr.prof. IA S,  în cadrul Compartimentului Cor.

  1. Artist liric operă, gr.prof.IA S – 1 post
Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Rezultatul selectiei

dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
1. Zaharia Eliza “admis”

 

2. Bochiş Dora “admis”
3. Dezso Lilla “admis”
4. Peştean Aurora “admis”
5 Toma Emanuil Mihai “admis”  
6 Ţidor  Adriana “respins” Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

7 Topan Alexandra Maria “respins” Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

8 Todoroi Nicoleta “respins” Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

9 Tureanu Crisina Andrada “respins” Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime şi de studii conform cerințelor.

10 Dan Naomi Ligia “respins” Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

       Prezentul anunţ a fost afişat azi, 11 ianuarie  2017, ora 14.00, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

       Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

 

Președinte comisie: tele comisiei de concurs:                             Secretar comisie:

                             Manager,                                                                          Referent

                       Florin Estefan                                                                 Suciu Roxana

       

 

 

2018-05-16T13:00:44+00:00