Despre noi2020-03-16T13:00:45+00:00

Despre noi

Mesajul Directorului General

florin-estefan-manager-opera-cluj

Bine ați venit la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un loc în care sper să vă simțiți ca acasă, indiferent de vârstă! Pentru noi, ca și pentru dumneavoastră, opera este bucurie, pasiune, mod de viață.

Prin spectacolele de operă și de balet pe care vi le oferim, în sala teatrului sau în spații neconvenționale, ne propunem să trezim curiozități și să ridicăm uneori un colț al cortinei pentru a vă dezvălui o parte din misterul scenei, ca să vă întoarceți mereu, în număr cât mai mare!

Sunt mândru că am reușit, alături de soliștii noștri, orchestra, corul, echipa tehnică și administrativă, să vă câștig încrederea și să constat că tot mai multe spectacole sunt sold-out! Cu toții am reușit ca în ultimii doi ani să vă oferim numeroase premiere de operă și balet, spectacole speciale pentru copii sau evenimente în aer liber care devin deja tradiționale și pe care le așteptați cu nerăbdare în fiecare vară.

Ne bucurăm de sprijinul partenerilor și sponsorilor care ne ajută pentru ca proiectele noastre să prindă viață și îndrăznesc să spun că de-a lungul timpului ne-au devenit prieteni. Le mulțumesc tuturor.

Împreună cu echipa mea, vă aștept să ne treceți în continuare pragul, să ne bucurăm de muzică!

FLORIN ESTEFAN
Manager General
Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Cea dintâi Operă a țării

O sinergie a artelor, harului și sufletului

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, prima instituţie lirică a ţării și una dintre cele mai emblematice din Europa, a luat fiinţă la 18 septembrie 1919, odată cu Teatrul Naţional clujean şi Conservatorul de Muzică. Sub conducerea unor personalităţi artistice de renume, precum tenorul Constantin Pavel, dirijorul italian Egisto Tango, compozitorul Tiberiu Brediceanu, baritonul de faimă mondială Dimitrie Popovici-Bayreuth, au fost depășite în decurs de câteva luni dificultăţile legate de alcătuirea efectivă a unui ansamblu de operă. Primele reprezentații au constat în două concerte simfonice la datele de 13 şi 14 mai 1920, sub conducerea dirijorului ceh Oskar Nebdal.

Spectacolul inaugural al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca a avut loc la 25 mai 1920, cu grandioasa operă AIDA de Giuseppe Verdi, interpretată în limba română, sub conducerea dirijorului Alfred Novak, în regia artistică semnată de primul director al instituţiei – Constantin Pavel, cel care a fost şi primul interpret al rolului Radames. Este impresionantă activitatea noii Opere chiar din primele două stagiuni, 1919-1920 şi 1920-1921, totalizând 99 de reprezentaţii cu operele Aida de Verdi, Faust de Gounod, Madama Butterfly de Puccini, Luceafărul de N. Bretan, Cavalleria Rusticana de Mascagni, Tannhäuser de Wagner și 15 concerte simfonice susţinute de Orchestra Operei Naţionale din Cluj, după cum menţionează afişele păstrate în arhiva Operei.

Distincţia teatrului liric clujean transcende arta lirică și este dată, totodată, şi de stilul arhitectural al acestuia. Clădirea Operei a fost construită la începutul secolului al XX-lea, între anii 1904 -1906, de către firma vieneză de renume mondial Fellner & Helmer, specializată în proiectarea şi construirea de teatre de operă în stil arhitectural secesionist uşor barochizant, foarte asemănător celorlalte 48 de teatre europene construite de firma vieneză și unic în România.

De la înfiinţare şi până în prezent, pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operetă şi balet din repertoriul universal, demonstrând o largă deschidere spre toate şcolile şi stilurile. Pe această scenă au fost jucate peste patruzeci de creaţii româneşti – multe în premieră absolută – culminând cu Oedip de George Enescu, Meşterul Manole de Sigismund Toduţă sau baletul cu cor Luceafărul de Ziuă de Tudor Jarda.

Prestigiul teatrului liric clujean a fost purtat şi peste hotare, datorită numeroaselor turnee internaţionale și valorii soliştilor formaţi la Cluj şi deveniţi nume de rezonanţă universală, precum : Angela Gheorghiu, Alexandru Agache, Carmen Oprişanu, Simona Noja, Nicoleta Ardelean, George Petean, Tatiana Lisnic, Marian Pop, Anita Hartig, Adrian Sâmpetrean, Bálint Szabó.

Misiunea

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca este o instituţie culturală de rang european, afirmată drept contributor valoros al culturii române şi scenă care a susţinut şi promovat o întreagă galerie de artişti de excepţie, ce au dezvoltat ulterior cariere de notorietate şi apreciere universală. Ea se regăseşte în rândul principalilor promotori ai valorilor lirice şi coregrafice universale, realizând producţii artistice valoroase, de adresabilitate locală, regională, naţională şi internaţională, în beneficiul iubitorilor genului şi publicului în general. 

Legislație

1. Hotărârea nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare

2. Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007, actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008, actualizată, privind managementul instituţiilor publice de cultură

4. Ordonanţa nr. 9 din 23 ianuarie 1996, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

5.  Legea nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

6. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

7. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Republicată, Legea contabilităţii

8. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

9. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, Republicată, privind Codul Civil

10. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, Republicată, privind Codul de Procedură Civilă

11. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, actualizată, privind Codul Penal

12. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, actualizat, privind Codul Fiscal

13. Legea – cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

14. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată, Codul Muncii

15. Hotărârea nr. 763 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia  

16. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010, actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice

17. Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

18. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

19. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale

20. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

21. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

22. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

23. Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

24. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii

25. Legea nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

26. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public 

27. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

28. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004, actualizată, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

29. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Conducerea Operei Naționale Române Cluj-Napoca

dr. Florin Estefan – Manager General

Direcția artistică
David Crescenzi – Director artistic
Mihaela Csonka – Șef planificare artistică, Studii Muzicale, Maeștri

Direcția economică
Rozalia Mogoșan – Director economic
Mihaiela Groza – Șef birou

Direcția tehnică
Anca Pintilie – Director tehnic
Lucian Cherecheș – Șef formație muncitori
Zoltan Csonka – Șef formație muncitori
Ioan Păcurar – Șef formație muncitori

Biroul Resurse umane, Salarizare
Narcisa Radu – Șef birou

Direcția Marketing
Cristian Avram – Director

Biroul Achiziții Publice
Claudia Giurgiu – Șef birou

Serviciul Administrativ, PSI, Pază
Eugen Giurgiu – Șef serviciu

Colectivul Operei Naționale Române Cluj-Napoca

Director artistic: David Crescenzi

Şef Planificare Artistică, Studii Muzicale, Maeştri: Mihaela Csonka
Dirijori: Gheorghe Victor Dumănescu, Adrian Morar
Regizori artistici: Rareș Trifan, Mihaela Sandu
Scenograf: Valentin Codoiu
Asistent scenograf: Magdy M. Hawash (colaborator)
Pianiști corepetitori: Adela Bihari, Lucian Duşa, Lelia Serafinceanu
Maestru de cor: Emil Maxim
Dirijor cor: Corneliu Felecan
Maestru de balet: Pavel Rotaru
Regie scenă culise: Cristina Albu, Dan Lupea, Alina Simona Nistor
Consultant artistic: Flaviu Mogoșan
Bibliotecă: Vasile Neamţu
Acordaj pian: Moldovan Ovidiu (colaborator)
Sufleori: Monica Deniţiu, Liana Oltean
Operator supratitrare: Diana Baciu (colaborator)

Soprane: Ștefania Barz, Lucia Bulucz, Carmen Gurban, Veronica Fizeșan, Irina Săndulescu Bălan, Oana Trîmbițaș, Diana Țugui
Mezzosoprane: Liza Kadelnik, Iulia Merca, Liliana Neciu, Andrada Ioana Vaida 
Tenori: Marius Vlad Budoiu, Hector Lopez, Sorin Lupu, Cristian Mogoșan, Florin Pop
Baritoni: Geani Brad, Florin Estefan, Sebastian Balaj
Bași: Petru Burcă, Cristian Hodrea, Corneliu Huțanu, Simonfi Sandor
Concert maeștri: Vlad Baciu, Rareș Munthiu
Vioara I: Delia Gâtlan – şef partidă, Teodora Buia, Silvana Coltor, Liliana Idu, Noemi Pocol, Roza Kosztin, Diana Man, Victoria Timiș
Vioara a II-a: Mihai Râpă, Sonia Vulturar – şefi partidă, Sergiu Bodea, Mara Ciordaş, Adina Clim, Diana Marc, Sergiu Mureşan, Alina Pop
Violă: Eugen Duran-Cibişescu, Cristian Suărăşan – şefi partidă, Radu Barbul, Daniela Brad, Marcel Candoi, Ovidiu Costea
Violoncel: Diana Știr, Vlad Raţiu – şefi partidă, Mihai Barbul, Elena Ghemeş
Contrabas: Flaviu Sălăjan – şef partidă, Raul Lenart, Vasile Maier, Alexandru Mînzat
Flaut, picollo: Adriana Berci – şef partidă, Meda Gânscă, Szallós-Kis Anna
Oboi, Corn englez: Adriana Suciu – şef partidă, Dan Gâdea, Daniel Mureşan
Clarinet: Cosmin Crăciunescu – şef partidă, Mihai Nicodim Toader, Victor Tobac 
Fagot, Contrafagot: Florin Cârlejan – şef partidă, Hanţig Radu, Giulien Pop (colaborator)
Corn: Andrei Cîmpean, Daniel Dumitrescu  – şefi partidă, Claudiu Copaciu, Nicolae Răcăşan, Lucian Tompa
Trompetă: Grigore Ciobanu – şef partidă, Alexandru Redeş, Ilie Telpiz
Trombon: Vadim Bivol – şef partidă, David Avram, Cornelius Man 
Tubă: Darius Iacob
Harpă: Delia Băcneanu
Percuţie, Timpani: Dumitru Rus – şef partidă, Ioan Dărăban, Alexandru Popovici
Recuziter orchestră: Florian Olariu
Dirijor cor: Corneliu Felecan
Pianist corepetitor: Codruța Ghenceanu
Sopran I: Eva Bain, Daniela Chişbora, Maria Filip, Lidia Giurgiu, Corina Păştean, Ana-Adriana Pongrac, Ioana Popa (colaborator), Elena Potopea, Oana Trebe, Daniela Tricu, Mihaela Vârlan, Eliza Zaharia
Sopran II: Ioana-Maria Dan, Naomi-Ligia Dan (colaborator), Dezso Lilla, Maria Ghircoiaş, Aurora Peştean, Tamara Prădan (colaborator), Liana Sfârlea, Alexandra Topan (colaborator), Adriana Ţidor (colaborator)
Mezzosopran: Rostaș Lăcrămioara
Alt I: Anca Aluaş, Ligia Fărcaș, Nicoleta Todoroi, Amelia Zehan

Alt II: Henrietta Almași, Dora Bochiş, Gabriela Chioreanu (colaborator), Alexandra Hordoan, Cristina Tureanu
Tenor I: Emil Rădulescu-Chioreanu (colaborator), Vasile Cionca, Ioan David, Radu Lucaciu, Mihai Lupu, Ioan-Alexandru Mocian, Celestin Pandrea, Radu Pop, Toader Andrei
Tenor II: Tudor Demeter, Dan Dumitrana, Gelu Moldovan, Doru Zehan, Bărbos Tudor
Bariton: Nicuşor Crăciun, George Godja, Vasile Neamțu, Bogdan Nistor, Leonard Niţulescu, Horaţiu Ruşti, Sergiu Stanciu (colaborator), Varga János, Oleg Ionese, Șofron Andrei

Bas: Alin Barna, Florin Sâmpelean, Alexandru Potopea, Zoltan Molnar

Maestru de balet: Pavel Rotaru
Pianist corepetitor: Larisa Pentea
Solişti balerini: Lucian Bacoiu, Adelina Filipaş, Doina Anamaria Florea, Augustin Gribincea, Dan Haja, Andreea Jura, Mircea Munteanu, Octavian Popa
Balerini: Rodica Bacoiu, Cristina Boboc, Patricia Cenan, Dalia Costea, Paul Cuibus, Iuliana Dane, Daniela Drăguşin, Enikö Fărcaş, Liviu Har, Dorina Lucaciu, Ofelia Mărginean, Valentin Mihăilă, Alina Negru, Antonela Oancea, Romulus Petruş, Laura Pop, Gabriela Sima, Polina Stănescu, Liana Taloş, Cristina Toda, Marius Toda, Crina Ţîra, Groza Diana, Moga Daniel, Ogawa Nanaka, Wen Hui-Yi, Pop Cristina, Sântimbeanu Radu, Trăilă Petra
Colaboratori: Nagy Rebeka, Antonio Mon, Forcos Kibyusa, Tudor Stupar, Dindelegan Melania, Pasca Miruna Lorena, Dobre Alex

Şef birou: Narcisa Radu
Referent de specialitate: Roxana Suciu
Referent de specialitate: Dana Ghîț 
Referent de specialitate: Paula Ioaneș

Consilier juridic: Dorina Zuaiter

Şef birou: Claudia Giurgiu
Referent: Carmen Stâncel
Merceolog: Sorin-Remus Turei, Szakacs Cristina
Șoferi: Ovidiu Baran, Ioan Tanța

Director: Cristian Avram

Secretar PR & Purtător de cuvânt: Simona Corina Dordea
Secretar literar: Sorin Dandu
Fotograf oficial: Nicu Cherciu (colaborator)
Referent: Codruța Kacso Vidrean
Supraveghetor sală: Elena Zanc
Plasatori: Rodica Cristea, Teodora Kis, Ovidiu Mureșan

Director economic: Rozalia Mogoșan

Şef birou: Mihaela Groza
Economist: Mihaela Ciolan
Referent de specialitate: Nicoleta Ilea
Referent: Nicoleta Trifan
Șef serviciu: Eugen Giurgiu
Guarzi: Traian Bocean, Cornel Marian, Viorel Dărăban, Romanți Vasile
Îngrijitoare: Mihu Lăcrămioara (colaborator), Cristina Gaspar, Morar Simona, Rusu Aurelia, Goga Monica (colaborator)
Pompieri: Vasile Sucală – şef formaţie pompieri, Bogdan Timicer, Daniel Timicer
Fochist: Ioan Maja

Director tehnic: Anca Pintilie

Șef serviciu: Sandu Iulian Ioan
Șefi formații muncitori: Lucian CherecheșZoltan Csonka, Ioan Păcurar
Mânuitori decor: Cătălin Cioltea, Vasile Crăciun, Vasile Covaciu, Mirela Flueraş, Gelu Frătean, Gergely Jozsef, Sorin Pocol, Daniel Săcăleanu, Mariste Cătălin, Negrea Ioan (colaborator), Lorincz Stefan
Operatori lumini: Dan Bretea, Popa Liviu, Bunghez Alex, Pop Bogdan
Recuziteri: Claudia Miron, Diana Zima
Operator sunet: Arpad Szekely
Perucherie: Andrea Bartha, Adela Jucan, Doina Moldovan
Machiaj: Teodora Diana Gecan
Costumieri: Monica Bretea, Alina Varga, Aurelian Popa, Mirela Şerdean, Topan Veronica

Croitorie femei: Bugneru Maria, Viorica Oneţ, Moldovan Delia
Croitorie bărbaţi: Ioan Păcurar
Încălţăminte: Antal Türak
Tâmplărie: Octavian Baba, Lucian Cherecheş, Călin Solomiaș
Pictură: Radu Silviu Chiorean
Atelier mecanic: Cosmin Toncean, Viorel Toncean
Butaforie: Doru Loghin

Auditor public intern

Referent de specialitate: Irina Leșiu

Raport de activitate a instituției Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

Carieră

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL COR

A N U N Ţ privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist liric, în cadrul compartimentului cor. În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul ...

REZULTATELE AUDIȚIEI DEDICATE COMPARTIMENTULUI COR

A N U N Ţ nr. 1893/02.05.2018 privind rezultatele finale ale AUDIȚIEI organizate pentru ocuparea prin angajare directă pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de Artist liric în cadrul Compartimentului Cor. În urma finalizării audiției, ...