Despre Noi2019-10-21T07:05:58+00:00

Despre noi

Mesajul Directorului General

florin-estefan-manager-opera-cluj

Bine ați venit la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un loc în care sper să vă simțiți ca acasă, indiferent de vârstă! Pentru noi, ca și pentru dumneavoastră, opera este bucurie, pasiune, mod de viață.

Prin spectacolele de operă și de balet pe care vi le oferim, în sala teatrului sau în spații neconvenționale, ne propunem să trezim curiozități și să ridicăm uneori un colț al cortinei pentru a vă dezvălui o parte din misterul scenei, ca să vă întoarceți mereu, în număr cât mai mare!

Sunt mândru că am reușit, alături de soliștii noștri, orchestra, corul, echipa tehnică și administrativă, să vă câștig încrederea și să constat că tot mai multe spectacole sunt sold-out! Cu toții am reușit ca în ultimii doi ani să vă oferim numeroase premiere de operă și balet, spectacole speciale pentru copii sau evenimente în aer liber care devin deja tradiționale și pe care le așteptați cu nerăbdare în fiecare vară.

Ne bucurăm de sprijinul partenerilor și sponsorilor care ne ajută pentru ca proiectele noastre să prindă viață și îndrăznesc să spun că de-a lungul timpului ne-au devenit prieteni. Le mulțumesc tuturor.

Împreună cu echipa mea, vă aștept să ne treceți în continuare pragul, să ne bucurăm de muzică!

FLORIN ESTEFAN
Manager General
Opera Națională Română din Cluj-Napoca

Cea dintâi Operă a țării

O sinergie a artelor, harului și sufletului

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, prima instituţie lirică a ţării și una dintre cele mai emblematice din Europa, a luat fiinţă la 18 septembrie 1919, odată cu Teatrul Naţional clujean şi Conservatorul de Muzică. Sub conducerea unor personalităţi artistice de renume, precum tenorul Constantin Pavel, dirijorul italian Egisto Tango, compozitorul Tiberiu Brediceanu, baritonul de faimă mondială Dimitrie Popovici-Bayreuth, au fost depășite în decurs de câteva luni dificultăţile legate de alcătuirea efectivă a unui ansamblu de operă. Primele reprezentații au constat în două concerte simfonice la datele de 13 şi 14 mai 1920, sub conducerea dirijorului ceh Oskar Nebdal.

Spectacolul inaugural al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca a avut loc la 25 mai 1920, cu grandioasa operă AIDA de Giuseppe Verdi, interpretată în limba română, sub conducerea dirijorului Alfred Novak, în regia artistică semnată de primul director al instituţiei – Constantin Pavel, cel care a fost şi primul interpret al rolului Radames. Este impresionantă activitatea noii Opere chiar din primele două stagiuni, 1919-1920 şi 1920-1921, totalizând 99 de reprezentaţii cu operele Aida de Verdi, Faust de Gounod, Madama Butterfly de Puccini, Luceafărul de N. Bretan, Cavalleria Rusticana de Mascagni, Tannhäuser de Wagner și 15 concerte simfonice susţinute de Orchestra Operei Naţionale din Cluj, după cum menţionează afişele păstrate în arhiva Operei.

Distincţia teatrului liric clujean transcende arta lirică și este dată, totodată, şi de stilul arhitectural al acestuia. Clădirea Operei a fost construită la începutul secolului al XX-lea, între anii 1904 -1906, de către firma vieneză de renume mondial Fellner & Helmer, specializată în proiectarea şi construirea de teatre de operă în stil arhitectural secesionist uşor barochizant, foarte asemănător celorlalte 48 de teatre europene construite de firma vieneză și unic în România.

De la înfiinţare şi până în prezent, pe scena Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca au fost prezentate peste două sute de titluri de operă, operetă şi balet din repertoriul universal, demonstrând o largă deschidere spre toate şcolile şi stilurile. Pe această scenă au fost jucate peste patruzeci de creaţii româneşti – multe în premieră absolută – culminând cu Oedip de George Enescu, Meşterul Manole de Sigismund Toduţă sau baletul cu cor Luceafărul de Ziuă de Tudor Jarda.

Prestigiul teatrului liric clujean a fost purtat şi peste hotare, datorită numeroaselor turnee internaţionale și valorii soliştilor formaţi la Cluj şi deveniţi nume de rezonanţă universală, precum : Angela Gheorghiu, Alexandru Agache, Carmen Oprişanu, Simona Noja, Nicoleta Ardelean, George Petean, Tatiana Lisnic, Marian Pop, Anita Hartig, Adrian Sâmpetrean, Bálint Szabó.

Misiunea

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca este o instituţie culturală de rang european, afirmată drept contributor valoros al culturii române şi scenă care a susţinut şi promovat o întreagă galerie de artişti de excepţie, ce au dezvoltat ulterior cariere de notorietate şi apreciere universală. Ea se regăseşte în rândul principalilor promotori ai valorilor lirice şi coregrafice universale, realizând producţii artistice valoroase, de adresabilitate locală, regională, naţională şi internaţională, în beneficiul iubitorilor genului şi publicului în general. 

Legislație

1. Hotărârea nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare

2. Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007, actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

3. Ordonanţa de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008, actualizată, privind managementul instituţiilor publice de cultură

4. Ordonanţa nr. 9 din 23 ianuarie 1996, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

5.  Legea nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

6. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

7. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Republicată, Legea contabilităţii

8. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare

9. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, Republicată, privind Codul Civil

10. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, Republicată, privind Codul de Procedură Civilă

11. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, actualizată, privind Codul Penal

12. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, actualizat, privind Codul Fiscal

13. Legea – cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

14. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată, Codul Muncii

15. Hotărârea nr. 763 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia  

16. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010, actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice

17. Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

18. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

19. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale

20. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

21. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

22. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

23. Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

24. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii

25. Legea nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

26. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public 

27. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

28. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004, actualizată, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

29. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Conducerea Operei Naționale Române Cluj-Napoca

dr. Florin Estefan – Manager General

Direcția artistică
David Crescenzi – Director artistic
Mihaela Csonka – Șef planificare artistică, Studii Muzicale, Maeștri

Direcția economică
Rozalia Mogoșan – Director economic
Florentina Carmen Crișan – Șef birou

Direcția tehnică
Anca Pintilie – Director tehnic
Lucian Cherecheș – Șef formație muncitori
Vasile Covaciu – Șef formație muncitori
Ioan Păcurar – Șef formație muncitori

Biroul Resurse umane, Salarizare
Camelia Narcisa Radu – Șef birou

Biroul Marketing, Organizare Spectacole și Relații Publice
Cristian Avram – Șef birou

Biroul Achiziții Publice
Claudia Giurgiu – Șef birou

Serviciul Administrativ, PSI, Pază, Personal Sală
Eugen Giurgiu – Șef serviciu

Colectivul Operei Naționale Române Cluj-Napoca

Director artistic: David Crescenzi

Şef Planificare Artistică, Studii Muzicale, Maeştri: Florica Jalbă
Dirijori: David Crescenzi, Gheorghe Victor Dumănescu, Adrian Morar
Regizori artistici: Rareș Trifan, Mihaela Bogdan
Scenograf: Valentin Codoiu
Asistent scenograf: Magdy M. Hawash (colaborator)
Pianiști corepetitori: Adela Bihari, Lucian Duşa, Ovidiu Moldovan
Maestru de cor: Emil Maxim
Dirijor cor: Corneliu Felecan
Maestru de balet: Pavel Rotaru
Regie scenă culise: Cristina Albu, Dan Lupea, Alina Simona Nistor
Consultant artistic: Flaviu Mogoșan
Bibliotecă: Vasile Neamţu
Sufleori: Monica Deniţiu, Liana Oltean
Operator supratitrare: Diana Baciu (colaborator)

Soprane: Ștefania Barz, Lucia Bulucz, Carmen Gurban, Veronica Fizeșan, Irina Săndulescu Bălan, Oana Trîmbițaș, Diana Țugui
Mezzosoprane: Liza Kadelnik, Iulia Merca, Liliana Neciu, Andrada Ioana Roșu-Vaida 
Tenori: Marius Vlad Budoiu, Eusebiu Huțan, Hector Lopez, Sorin Lupu, Cristian Mogoșan, Florin Pop
Baritoni: Geani Brad, Florin Estefan
Bași: Petru Burcă, Cristian Hodrea, Corneliu Huțanu, Simonfi Sandor
Concert maeștri: Vlad Baciu, Rareș Munthiu
Vioara I: Delia Gâtlan – şef partidă, Teodora Buia, Silvana Coltor, Liliana Idu, Noemi Kiş, Rosza Kosztin, Diana Man, Lucia Marius (colaborator), Victoria Timiș
Vioara a II-a: Mihai Râpă, Sonia Vulturar – şefi partidă, Sergiu Bodea, Mara Ciordaş, Adina Clim, Diana Marc, Sergiu Mureşan, Alina Pop
Violă: Eugen Duran-Cibişescu, Cristian Suărăşan – şefi partidă, Radu Barbul, Daniela Brad, Marcel Candoi, Ovidiu Costea
Violoncel: Diana Canteșanu, Vlad Raţiu – şefi partidă, Mihai Barbul, Elena Ghemeş, Adela Moldovan (colaborator)
Contrabas: Flaviu Sălăjan – şef partidă, Raul Lenart, Vasile Maier, Alexandru Mînzat
Flaut, picollo: Adriana Berci – şef partidă, Meda Gânscă, Szallos Kiss Anna
Oboi, Corn englez: Adriana Suciu – şef partidă, Dan Gâdea, Daniel Mureşan
Clarinet: Cosmin Crăciunescu – şef partidă, Mihai Nicodim Toader, Victor Tobac 
Fagot, Contrafagot: Florin Cârlejan – şef partidă, Hanţig Radu, Giulien Pop (colaborator)
Corn: Andrei Cîmpean, Daniel Dumitrescu  – şefi partidă, Claudiu Copaciu, Nicolae Răcăşan, Lucian Tompa
Trompetă: Grigore Ciobanu – şef partidă, Alexandru Redeş, Ilie Telpiz
Trombon: Vadim Bivol – şef partidă, David Avram, Cornelius Man 
Tubă: Darius Iacob
Harpă: Delia Băcnean
Percuţie, Timpani: Dumitru Rus – şef partidă, Ioan Dărăban, Alexandru Popovici
Recuziter orchestră: Florian Olariu
Maestru de cor: Emil Maxim
Dirijor cor: Corneliu Felecan
Pianist corepetitor: Ioana Grunner
Sopran I: Eva Bain, Daniela Chişbora, Maria Filip, Lidia Giurgiu, Corina Păştean, Ana-Adriana Pongrac, Ioana Popa (colaborator), Elena Potopea, Oana Trebe, Daniela Tricu, Mihaela Vârlan, Eliza Zaharia
Sopran II: Ioana-Maria Dan, Naomi-Ligia Dan (colaborator), Dezso Lilla, Maria Ghircoiaş, Aurora Peştean, Tamara Prădan (colaborator), Liana Sfârlea, Alexandra Topan (colaborator), Adriana Ţidor (colaborator)
Alt I: Anca Aluaş, Ligia Fărcaș, Nicoleta Todoroi, Amelia Zehan
Alt II: Henrietta Almași, Dora Bochiş, Gabriela Chioreanu (colaborator), Alexandra Hordoan, Cristina Turean
Tenor I: Emil Rădulescu-Chioreanu (colaborator), Vasile Cionca, Ioan David, Radu Lucaciu, Mihai Lupu, Ioan-Alexandru Mocian, Celestin Pandrea, Radu Pop
Tenor II: Tudor Demeter, Dan Dumitrana, Gelu Moldovan, Doru Zehan, Sergiu Coltan
Bariton: Nicuşor Crăciun, George Godja, Vasile Neamțu, Bogdan Nistor, Leonard Niţulescu, Horaţiu Ruşti, Sergiu Stanciu (colaborator), Varga János

Bas: Alin Barna, Florin Sâmpelean, Alexandru Potopea, Zoltan Molnar

Maestru de balet: Pavel Rotaru
Pianist corepetitor: Larisa Pentea
Solişti balerini: Lucian Bacoiu, Adelina Filipaş, Doina Anamaria Florea, Augustin Gribincea, Dan Haja, Andreea Jura, Mircea Munteanu, Octavian Popa
Balerini: Rodica Bacoiu, Cristina Boboc, Patricia Cenan, Dalia Costea, Paul Cuibus, Iuliana Dane, Daniela Drăguşin, Enikö Fărcaş, Liviu Har, Dorina Lucaciu, Ofelia Mărginean, Valentin Mihăilă, Alina Negru, Antonela Oancea, Romulus Petruş, Laura Pop, Gabriela Sima, Polina Stănescu, Liana Taloş, Cristina Toda, Marius Toda, Crina Ţîra
Colaboratori: Roxana Cociș, Antonio Mon, Raluca Perde, Tudor Stupar, Katerina Torp, Wen Hui-Yi

Şef birou: Narcisa Radu
Referent de specialitate: Roxana Suciu
Referent de specialitate: Dana Ghîț 
Referent de specialitate: Irina Leșiu, Paula Ioaneș

Consilier juridic: Dorina Zuaiter

Şef birou: Claudia Giurgiu
Referent: Carmen Stâncel
Merceolog: Sorin-Remus Turei
Șoferi: Ovidiu Baran, Ioan Tanța

Șef birou: Cristian Avram
Secretar PR & Purtător de cuvânt: Simona Corina Dordea
Secretar literar: Sorin Dandu
Grafică digitală: Daniel Sărătoc (colaborator)
Fotograf oficial: Nicu Cherciu (colaborator)
Referent: Codruța Kacso Vidrean

Director economic: Rozalia Mogoșan
Şef birou: Florentina Carmen Crișan
Economist: Mihaela Ciolan
Referent de specialitate: Daniela Popa

Şef serviciu: Eugen Giurgiu
Supraveghetor sală: Elena Zanc
Plasatori: Rodica Cristea, Teodora Kis, Ovidiu Mureșan
Guarzi: Traian Bocean, Cornel Marian, Viorel Dărăban, Nicodim Toader
Îngrijitoare: Susana Bîrsan (colaborator), Cristina Gaspar, Florica Rusu, Rodica Sucală, Maria Toader (colaborator)
Pompieri: Vasile Sucală – şef formaţie pompieri, Bogdan Timicer, Daniel Timicer
Fochist: Ioan Maja

Director tehnic: Anca Pintilie

Șefi formații muncitori: Lucian CherecheșVasile Covaciu, Ioan Păcurar
Mânuitori decor: Cătălin Cioltea, Vasile Crăciun, Zoltan Csonka Mirela Flueraş, Gelu Frătean, Gergely Jozsef, Nicolae Halasz, Crin Stelian Lupaş, Sorin Pocol, Daniel Săcălean, Vinceller Ştefan
Operatori lumini: Dan Bretea
Recuziteri: Claudia Miron, Diana Zima
Operator sunet: Arpad Szekely
Perucherie: Andrea Bartha, Adela Jucan, Doina Moldovan
Costumieri: Monica Bretea, Ioan Iepure, Alina Pop, Aurelian Popa, Martin Schwartz, Mirela Şerdean

Croitorie femei: Romelia Morea, Viorica Oneţ, Viorica Tanţa
Croitorie bărbaţi: Dana Baciu, Ioan Păcurar
Încălţăminte: Ştefan Lorincz, Antal Türak
Tâmplărie: Octavian Baba, Lucian Cherecheş, Călin Socomiaș
Pictură: Radu Silviu Chiorean
Atelier mecanic: Cosmin Toncean, Viorel Toncean
Butaforie: Doru Loghin
Călcătorie: Veronica Topan

Auditor public intern: Monica Cîmpean

Raport de activitate a instituției Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

Carieră

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL COR

A N U N Ţ privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist liric, în cadrul compartimentului cor. În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul ...