ANUNȚ IMPORTANT!

În lumina noilor reglementări, privind limitarea serviciilor care au relații directe cu publicul, comunicate nouă prin Adresa Ministrului Culturii cu nr. 1777/10.03.2020 și în baza Hotărârii Consiliului Administrativ al Operei cu nr. 3/11.03.2020 se decide suspendarea programului public al Agenției de Bilete a Operei în perioada 12.03 – 31.03 2020.

Returnarea contravalorii biletelor achiziționate pentru spectacolele anulate din luna martie se va face după cum urmează:

– Pentru biletele achiziționate online vă rugăm să solicitați returnarea sumelor printr-un email la adresa office@bilete.ro
– Pentru biletele achiziționate la Agenția de bilete, sumele vor putea fi returnate după data de 31 martie 2020, la Agenția de bilete.
– În cazul în care solicitați returnarea contravalorii biletelor înainte de data de 31 martie 2020, restituirea se va face prin serviciile bancare, după următoarea procedură: a) persoana care a achiziționat biletul va formula o cerere de restituire indicând un cont bancar unde să se facă restituirea, b) cererea de restituire trebuie să fie transmisă prin serviciile poștale împreună cu biletul în original, c) transmiterea se face prin serviciile poștale/curierat printr-o procedura cu confirmare de primire și conținut declarat.

Aceste măsuri au fost adoptate în contextul apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, la recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

Conducerea Operei Naționale Române Cluj-Napoca