Audiție pentru ocuparea posturilor de Concertmaestru și Șefi partidă – Vioara a II-a și Corn, în cadrul Compartimentului Orchestră

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, organizează la data de 16 iunie 2018, ora 10.00, în sala „Lucia Stănescu”, AUDIȚIE pentru ocuparea pe perioadă determinată, prin angajare directă (titulari post), prin acordul părților a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, (începând cu data de 01.07.2018), în cadrul Compartimentului Orchestră:

  1. CONCERTMAESTRU, gradul prof. IA S – 1 post;
  1. ȘEF PARTIDĂ – vioara a II-a, gradul prof. II S1 post;
  1. ȘEF PARTIDĂ – corn, – gradul prof. IA S1 post;

                                                  – gradul prof. I S    – 1 post;  

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la audiție şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul muzică;

Tematica audiției:

Pentru funcția de Concertmaestru:

– W.A.Mozart – Concert partea I cu cadență

– o lucrare de virtuozitate, la alegere

– solo-uri cu orchestră din “Lacul Lebedelor”

 

Pentru funcția de Șef partidă – vioara a II-a:

– W.A.Mozart – Concert partea I cu cadență

– pasaje din repertoriul curent

 

Pentru funcția de Șef partidă – corn:

– W.A.Mozart sau R.Strauss – Concert pentru corn, partea I

– pasaje din repertoriul curent

 

Data limită pentru depunerea cererilor – 15 iunie 2018, ora 12.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.2-4, jud. Cluj, tel.0264/592976 sau la Biroul Resurse Umane, Salarizare.

MANAGER,
Dr. Florin ESTEFAN