ANUNȚ AUDIȚIE ARTIȘTI LIRICI – COLABORATORI PERMANENȚI AI CORULUI OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca organizează JOI, 14 SEPTEMBRIE 2017, ora 14.00, Sala Popovici-Bayreuth (Sala Corului)

 

AUDIȚIE pentru ARTIȘTI LIRICI (toate vocile) – COLABORATORI PERMANENȚI ai Corului Operei Naționale Române din Cluj-Napoca pentru spectacolele Stagiunii 2017-2018

Participanții admiși la audiție:

*Artiști lirici– toate vocile

Dosarul de înscrierea la audiție va conține:

*Cerere de participare

* Curriculum Vitae

* Repertoriul interpretat la Audiție

Dosarul se va depune la Secretariatul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, până la data de 13 Septembrie 2017, ora 15:00. 

 

Tematica audiției:

  • 2 arii la alegere de factură diferită

(vor fi menționate în Dosarul de înscriere la audiție)

  • solfegiu la prima vedere
  • vocalize

 

Data limită pentru depunerea dosarelor – 13 SEPTEMBRIE 2017, ora 15.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul instituției, din Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr.2-4, jud. Cluj, tel.0264/592976