Anunț Examen promovare pentru postul de Solist balet, în cadrul Compartimentului Balet

Nr. Înreg. 848/15.03.2017

Opera Națională Română din Cluj-Napoca, organizează în data de 30.03.2017, ora 10.00, la sediul instituției, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24, Cluj-Napoca, sala de balet, examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru următoarele posturi:

Solist balet – 1 post

I. Examenul de promovare pentru personalul contractual va consta în susţinerea unor probe practice, după cum urmează:

– studii balet

– interpretarea unor părți solistice din repertoriul instituţiei din următoarele spectacole: „Doar M …..de la Marquerite”.

 

II. În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, „Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45 din HG nr. 286/2011” cu modificările și completările ulterioare.

 

III. Cererile de înscriere la examen se vor depune la Secretariatul instituției, până la data de 29 martie 2017, ora 14.00.

MANAGER,
Dr. Florin ESTEFAN