REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL SOLIȘTI VOCALI

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist vocal, în cadrul compartimentului soliști vocali.

      

 În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final: 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.NAȘ ANDRADA100,   puncteadmis”
2.ȘIMONFI ȘANDOR93,14 puncteadmis”
3.NECIU LILIANA92,42 puncteadmis”
4.BARZ ȘTEFANIA91,28 puncteadmis”

 

Prezentul anunţ se afișează la avizierul instituției azi, 17 octombrie 2017, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Secretarul comisiei,

                                                             Roxana Suciu