REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL BALET

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist balet și balerin, în cadrul compartimentului balet.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. GRIBINCEA AUGUSTIN 99,08   puncte admis”
2. FILIPAȘ ADELINA 98,66 puncte admis”
3. PETRUȘ ROMULUS 93,41 puncte admis”
4. LUCACIU DORINA 92,42 puncte admis”
5. POP LAURA 91,28 puncte admis”
6. COSTEA DALIA MARIA 90,83 puncte “admis”
7. BOBOC CRISTINA 90,0 puncte “admis”
8. MOGA DANIEL PAVEL 90,0 puncte “admis”
9 NEGRU ALINA 90,0 puncte “admis”

Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 23 octombrie 2017, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

                                                         

Secretar comisie  

                                                Suciu Roxana