REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL BALET

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist balet și balerin, în cadrul compartimentului balet.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.GRIBINCEA AUGUSTIN99,08   puncteadmis”
2.FILIPAȘ ADELINA98,66 puncteadmis”
3.PETRUȘ ROMULUS93,41 puncteadmis”
4.LUCACIU DORINA92,42 puncteadmis”
5.POP LAURA91,28 puncteadmis”
6.COSTEA DALIA MARIA90,83 puncte“admis”
7.BOBOC CRISTINA90,0 puncte“admis”
8.MOGA DANIEL PAVEL90,0 puncte“admis”
9NEGRU ALINA90,0 puncte“admis”

Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 23 octombrie 2017, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

                                                         

Secretar comisie  

                                                Suciu Roxana