REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist instrumentist, în cadrul compartimentului orchestră.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.MAN DIANA99,50 puncte           “admis”
2.MAN CORNELIUS99,33 puncte           “admis”
3.KOSZTIN ROZA96,25 puncte           “admis”
4.LENART RAUL DAVID96,00 puncte           “admis”
5.BARBUL MIHAI93,50 puncte           “admis”
6.POP ALINA STANCA91,83 puncte           “admis”
7.MUREȘAN DANIEL CRISTIAN91,50 puncte           “admis”
8.CANDOI MARCEL90,25 puncte           “admis”
9.CIORDAȘ MARA89,16 puncte           “admis”
10.MUREȘAN SERGIU EMIL78,75 puncte           “respins”

 

Prezentul anunţ se afișează la avizierul instituției azi, 20 octombrie 2017, ora 11.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

                                                         

Secretar comisie  

                                                Suciu Roxana