REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL TEHNIC

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de muncitor din activitate specifică instituțiilor de spectacole și concerte , în cadrul formației mânuitori decor, a compartimentului garderobă femei și garderobă bărbați soliști.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

 

Nr.crt.

Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.CRĂCIUN VASILE95,33   puncteadmis”
2.ȘERDEAN MIRELA93,66 puncteadmis”
3.POPA DUMITRU AURELIAN90,00 puncteadmis”

 

Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 23 octombrie 2017, ora 15.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

                                                         

Secretar comisie  

                                                Suciu Roxana