Anunț concurs de promovare pe propriul post a funcție de Secretar P.R. Gr. Prof. IA S

    A N U N Ţ

 Nr.4108 /24.09.2019

 

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiei contractuale de execuţie de secretar P.R gr.prof. IA S, din cadrul, Biroul marketing, P.R.,organizare spectacole.

 

    În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.DORDEA SIMONA  97,49  puncteadmis”

 

     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 25 septembrie 2019, ora 10.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

   

 

Președinte comisie,                                      Secretar comisie,  

           Avram Cristian M.                                           Suciu Roxana