Anunț privind rezultatele finale ale Examenului de promovare pentru posturile de artist instrumentist – trombon și artist instrumentist – clarinet

Nr. 918/21.03.2017

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post de la gradul de debutant la gradul imediat superior a funcţiilor contractuale de execuţie la artist instrumentist gr.prof. II S-trombon, artist instrumentist gr.prof. II S – clarinet, în cadrul Compartimentului orchestră.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.TOBAC VICTOR95,00 puncteadmis”
2.AVRAM DAVID95,00 puncteadmis”

Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 21 martie 2017, ora 12.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Președinte comisie: Adrian Morar – Director artistic

Secretar comisie: Suciu Roxana