Anunț cu rezultatele finale ale Audiției pentru posturile de artist instrumentist – vioara a II-a și artist instrumentist – vioara I

Nr. 336/27.01.2017

privind rezultatele finale ale audiției organizate pentru ocuparea prin angajare directă pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante de Artist instrumentist – Vioara a II-a, gradul prof. I S și de Artist instrumentist – Vioara I, gradul prof. I A S, în cadrul Compartimentului Orchestră.

În urma finalizării audiției, comisia consemnează următorul rezultat final:

1. TUȚĂ ANA ROXANA – 46.50 puncte – RESPINS

2. MUȘAT MIHAI – 20.22 puncte – RESPINS
Prezentul anunţ se afișează la avizierul și pe site-ul instituției azi, 30 ianuarie 2017, ora 12.00.

Contestațiile se pot depune în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, la secretariatul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Secretar comisie: Suciu Roxana