Anunț cu rezultatele finale ale Audiției pentru posturile de artist instrumentist – vioara a II-a și artist instrumentist – vioara I

Nr. 666/24.02.2017

privind rezultatele finale ale audiției organizate pentru ocuparea prin angajare directă pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante de Artist instrumentist – Vioara a II-a, gradul prof. I S și de Artist instrumentist – Vioara I, gradul prof. I A S, în cadrul Compartimentului Orchestră.

În urma finalizării audiției, comisia consemnează următorul rezultat final:

1. NIȚĂ DANIELA – 92.22 puncte – ADMIS

2. TROMBIȚAȘ MARTA – 78.33 puncte – ADMIS

3. KISS ANDREA IRISZ – 66.11 puncte – RESPINS

4. RUSU ANDA – 45.55 puncte – RESPINS
Prezentul anunţ se afișează la avizierul azi 24 februarie 2017, ora 13.00.

Contestațiile se pot depune în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, la secretariatul instituției, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Secretar comisie: Suciu Roxana