Anunț cu rezultatele finale ale Concursului pentru postul de artist instrumentist – vioara I

Nr. 4705/15.12.2016

     privind rezultatele finale la examenul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de Artist instrumentist – Vioara I, gradul prof. II S, în cadrul Compartimentului Orchestră.

     În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăPunctaj finalRezultat final al examenului
1.BUIA TEODORA90,5090,50,,admis”


     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul și pe site-ul instituției azi,
15 decembrie  2016, ora 12.00.

     Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

Secretar comisie:

Suciu Roxana