Anunț cu rezultatele finale ale Concursului pentru postul de artist liric cor

               Nr.  242  din  18.01.2017

În urma concursului  organizat  în data de 18 ianuarie 2017, pentru angajarea pe perioadă determinată  pe  postul vacant de  artist liric operă,  gr.prof. IA  S,   au  fost realizate următoarele rezultate:

  • BOCHIŞ DORA –  85,89 puncte – ADMIS
  • DEZSO LILLA  – 85,00 puncte – RESPINS
  • ZAHARIA ELIZA –  77,78 puncte  – RESPINS
  • TOMA EMANUIL MIHAI –  66, 67 puncte  – RESPINS
  • PEŞTEAN AURORA  –  40,11  puncte  – RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie în  termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării anunţului cu rezultatele finale,  sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Prezentul anunţ se afişează la avizierul instituţiei azi  18.01.2017, orele 16,30  şi pe site-ul instituţiei  www.operacluj.ro.

                                                                             Secretar comisie de concurs

                                                                              SUCIU ROXANA