Anunț privind rezultatele finale la concursul de promovare Soliști Balet

A N U N Ţ

Nr.  4041  /23.09.2019

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de solist balet gr.prof. I S,  Balerin gr.prof IA S,  Balerin gr.prof. II S, Balerin tr. prof II M  în cadrulcompartimentului balet.

        În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.CENAN  PATRICIA ROBERTA90,55  puncteadmis”
2.POPA OCTAVIAN87,77 puncteadmis”
3.DANE IULIANA87,77 puncteadmis”
4.MIHĂILĂ TUDOR VALENTIN86,66 puncteadmis”
5.MĂRGINEANU   OFELIA83,88 puncteadmis”
6.CUIBUS  PAUL GABRIEL81,66 puncteadmis”
7.BACOIU  RODICA80,55 puncteadmis”
8.STĂNESCU  POLINA54,33 puncteadmis”

 

     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 23 septembrie 2019, ora 12.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

   

Președinte comisie,                                                 Secretar comisie,  

                 Rotaru Pavel                                                           Suciu Roxana