Anunț Rezultate Concurs pentru promovarea pe propriul post din Compartimentul Cor, 25.09.2019

A N U N Ţ

Nr. 4140 /26.09.2019

  

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist liric gr.prof. IA S,  artist liric  gr.prof I S,  artist liric gr.prof. II S,  în cadrul compartimentului  cor.

        În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.MOCIAN IOAN ALEXANDRU93,05  puncteadmis”
2.NISTOR BOGDAN82,50 puncteadmis”
3.TREBE  OANA  ELENA91,38 puncteadmis”
4.ȘOFRON ANDREI90,00 puncteadmis”
5.BOCHIȘ DORA89,16 puncteadmis”
6.DEMETER TUDOR85,00 puncteadmis”
7.PANDRES  CELESTIN82,50 puncteadmis”
8.TOADER  NICOLAE  ANDREI80,83 puncteadmis”
9.PEȘTEAN AURORA72,77 puncteadmis”

 

     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 26  septembrie 2019, ora 12.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

     

Președinte comisie,                                        Secretar comisie,  

             Crescenzi David                                                Suciu Roxana