Anunț Rezultate Concurs pentru promovarea pe propriul post din Compartimentul Cor, 25.09.2019

A N U N Ţ

Nr. 4140 /26.09.2019

  

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist liric gr.prof. IA S,  artist liric  gr.prof I S,  artist liric gr.prof. II S,  în cadrul compartimentului  cor.

        În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. MOCIAN IOAN ALEXANDRU 93,05  puncte admis”
2. NISTOR BOGDAN 82,50 puncte admis”
3. TREBE  OANA  ELENA 91,38 puncte admis”
4. ȘOFRON ANDREI 90,00 puncte admis”
5. BOCHIȘ DORA 89,16 puncte admis”
6. DEMETER TUDOR 85,00 puncte admis”
7. PANDRES  CELESTIN 82,50 puncte admis”
8. TOADER  NICOLAE  ANDREI 80,83 puncte admis”
9. PEȘTEAN AURORA 72,77 puncte admis”

 

     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 26  septembrie 2019, ora 12.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

     

Președinte comisie,                                        Secretar comisie,  

             Crescenzi David                                                Suciu Roxana