Anunț Rezultate Concurs pentru promovarea pe propriul post în cadrul Compartimentului Orchestră, 26.09.2019

A N U N Ţ

Nr.  4955 /26.09.2019

  

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist instrumentist gr.prof.  IA S,  artist instrumentist  gr.prof.  I S,  șef partidă gr.prof.  I S,  în cadrul compartimentului  orchestră.

        În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.BĂCNEANU  DELIA MARIA98,75  puncteadmis”
2.TOADER MIHAI NICODIM98,75  puncteadmis”
3.VULTURAR  SONIA CRISTINA97,50  puncteadmis”
4.POPOVICI ALEXANDRU96,25  puncteadmis”
5.REDEȘ ALEXANDRU93,75  puncteadmis”
6.CLIM ADINA89,58  puncteadmis”
7.BRAD  DANIELA89,16  puncteadmis”
8.MUREȘAN  SERGIU82,08  puncteadmis”

 

        Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 27 septembrie 2019, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

     

Președinte comisie,                                        Secretar comisie,

            Crescenzi David                                                 Suciu Roxana