Anunț Rezultate Concurs pentru promovarea pe propriul post în cadrul Compartimentului Orchestră, 26.09.2019

A N U N Ţ

Nr.  4955 /26.09.2019

  

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist instrumentist gr.prof.  IA S,  artist instrumentist  gr.prof.  I S,  șef partidă gr.prof.  I S,  în cadrul compartimentului  orchestră.

        În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. BĂCNEANU  DELIA MARIA 98,75  puncte admis”
2. TOADER MIHAI NICODIM 98,75  puncte admis”
3. VULTURAR  SONIA CRISTINA 97,50  puncte admis”
4. POPOVICI ALEXANDRU 96,25  puncte admis”
5. REDEȘ ALEXANDRU 93,75  puncte admis”
6. CLIM ADINA 89,58  puncte admis”
7. BRAD  DANIELA 89,16  puncte admis”
8. MUREȘAN  SERGIU 82,08  puncte admis”

 

        Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 27 septembrie 2019, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

     

Președinte comisie,                                        Secretar comisie,

            Crescenzi David                                                 Suciu Roxana