ANUNȚ REZULTATE FINALE CONCURS POST AUDITOR GRAD PROF. I

                                             

ANUNŢ       

Nr. 1111/16.03.2020

 

În urma concursului organizat pentru angajarea pe perioadă determinată pe  postul vacant de  AUDITOR, gradul prof. I,  situaţia rezultatelor finale ale candidaţilor înscrişi este urmatoarea :

 

candidat Punctaj proba scrisa

09.03.2020

Punctaj proba interviu

12.03.2020

Punctaj Final Rezultat Final
CANDIDAT #1 87 pcte 78 pcte 82,5 pcte ADMIS

 

                                                      Secretar comisie de concurs,

Paula Ioaneș

 

Afișat azi, 16 martie 2020, ora 14:00