Anunț Rezultate finale la Concursul de promovare pe propriul post a funcțiilor de Operator lumini gr. prof. IA S

A N U N Ţ

Nr.  4061  /23.09.2019

 

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de operator lumini gr.prof. IA S,  masisc (mânuitor/montator decor)  tr.prof II M, masisc (garderobier) tr.prof. II M, din cadrul direcției tehnice, formația mânuitor/montator decor, compartimentul iluminare scenă, compartimentul garderobă scenă.

 

        În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.BRETEA DĂNUȚ100  puncteadmis”
2.FRĂTEAN  GELU MARIUS100  puncteadmis”
3.CIOLTEA CĂTALIN ALIN98,33 puncteadmis”
4.VARGA  ALINA93,75 puncteadmis”

 

 

     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 23 septembrie 2019, ora 16.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

     

Președinte comisie,                                        Secretar comisie,

                 Albu Cristina                                                  Suciu Roxana