Anunț Rezultate finale la Concursul de promovare pe propriul post de Referent de specialitate Gr. Prof. IS

A N U N Ţ

Nr.4106 /24.09.2019

  

privind rezultatele finale la concursul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiei contractuale de execuţie dereferent de specialitate gr.prof. I S, din cadruldirecției economice, biroul financiar-contabil.

 

    În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

Nr. crt.Nume şi prenume candidatProba practicăRezultat final al concursului
1.POPA DANIELA100  puncteadmis”

 

     Prezentul anunţ, se afișează la avizierul instituției azi, 25 septembrie 2019, ora 10.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

     

 

Președinte comisie,                                        Secretar comisie,  

             Mogoșan Rozalia                                              Suciu Roxana