Anunț rezultate selecție dosare artist liric cor

Nr. 130/11.01.2017

         În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 18 ianuarie 2017( proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de artist liric operă gr.prof. IA S,  în cadrul Compartimentului Cor.

  1. Artist liric operă, gr.prof.IA S – 1 post
Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Rezultatul selectiei

dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
1.Zaharia Eliza“admis”

 

2.Bochiş Dora“admis”
3.Dezso Lilla“admis”
4.Peştean Aurora“admis”
5Toma Emanuil Mihai “admis” 
6Ţidor  Adriana“respins”Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

7Topan Alexandra Maria“respins”Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

8Todoroi Nicoleta“respins”Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

9Tureanu Crisina Andrada“respins”Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime şi de studii conform cerințelor.

10Dan Naomi Ligia “respins”Nu îndeplinește condițiile specifice de participare –

nu face dovada îndeplinirii

condițiilor de vechime, conform

cerințelor.

       Prezentul anunţ a fost afişat azi, 11 ianuarie  2017, ora 14.00, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

       Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

 

 

Președinte comisie: tele comisiei de concurs:                             Secretar comisie:

                             Manager,                                                                          Referent

                       Florin Estefan                                                                 Suciu Roxana