Anunț rezultate selectie dosare artiști instrumentiști vioara I și vioara a II-a

Nr. 4582/07.12.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 15 decembrie 2016 (proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2 posturi vacante de artiști instrumentiști vioara I și vioara a II-a, gr.prof. II S,  în cadrul Compartimentului Orchestră.

Nr. crt.Nume şi prenume candidatRezultatul selectiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.Brudan Camelia Nicoleta“admis”
2.Buia Teodora Ana“admis”
3.Muşat Mihai“admis”

 

Nr. crt.Nume şi prenume candidatRezultatul selectiei dosarelorMotivul respingerii dosarului
1.Trombitas Marta“respins”Nu îndeplinește condițiile specifice de participare

Nu face dovada îndeplinirii condițiilor de studii, conform cerințelor.

 

      Prezentul anunţ a fost afişat azi, 08 decembrie 2016, ora 12.00, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

      Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Președinte comisie:                  

Director artistic                                                                              

Morar Adrian                                 

Secretar comisie:

Suciu Roxana