Anunț rezultate selecție dosare maestru cor

Nr. 4584/07.12.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 14 decembrie 2016 (proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de maestru cor gr.prof.IA S,  în cadrul Serviciul de  planificare artistică, studii muzicale, maeștri.

Nr. crt.Nume şi prenume candidatRezultatul selectiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
1.RĂDOIAȘ ROBERT DANIEL,,admis”


Prezentul anunţ a fost afişat azi,
07 decembrie 2016, ora 16.30, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Președinte comisie:

Director artistic,

Morar Adrian

Secretar comisie:

Suciu Roxana