Anunț rezultate selectie dosare solist balet

Nr. 4586/07.12.2016

În urma analizării dosarelor de înscriere, se comunică rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 15 decembrie 2016 (proba practică), pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de solist balet tr.prof.I M,  în cadrul compartimentului balet.

Nr. crt.Nume şi prenume candidatRezultatul selectiei

dosarelor

Motivul respingerii dosarului
1.       Munteanu Mircea,,admis”

 

      Prezentul anunţ a fost afişat azi, 07 decembrie 2016, ora 16.30, la sediul din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr. 24 și pe pagina de internet a instituției.

      Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Președinte comisie:

Haja Vasile

Secretar comisie:

Dan Suciu Roxana