ANUNȚ REZULTAT PROBĂ SELECȚIA DOSARELOR de Concurs pentru postul de AUDITOR, gradul prof. I S

    Nr.902/02.03.2020

  A N U N Ţ

REZULTAT PROBA SELECȚIA DOSARELOR

 

În urma verificării dosarelor depuse pentru concursul  din data de  09.03.2020 – proba scrisă în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacantă de AUDITOR, gradul profesional IS, la Compartimentul Audit Public Intern, din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de participare, comisia de concurs a stabilit următorul rezultat:

 

Nr. crt Nume și prenume candidat Rezultatul selecției dosarelor Motivul respingerii dosarului
   1.          CANDIDAT #1

 

ADMIS           –

 

NOTĂ:

Candidații nemulțumiți în legătură cu această etapă pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, respectiv în perioada 02.03.2020, ora 14:00 – 03.03.2020, ora 14:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestația se depune la Biroul Resurse Umane la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, P-ța Stefan cel Mare, nr. 2-4, în data 09.03.2020 la ora 09:45 cu B.I./C.I şi instrumente de scris cu culoare albastră în vederea susţinerii probei scrise.

Pe toată durata derulării probei scrise, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Afișat la sediul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și pe site la data de 02.03.2020 ora 14:00.

 

SECRETAR

comisie concurs