Rezultat Concurs AUDITOR, gradul prof. I

ANUNŢ                       

Nr. 1015/10.03.2020

 

În urma concursului (proba scrisă) organizat în data de 9 martie 2020, pentru angajarea pe perioadă determinată pe  postul vacant de  AUDITOR, gradul prof. I, situaţia rezultatelor candidaţilor înscrişi este urmatoarea :

 

CANDIDAT #1 – 87 puncte – ADMIS

 

Candidații declarați admisi la proba scrisă se vor prezenta pentru participarea la interviu în data de 12 martie 2020, ora 10.00 la sediul institiţiei.

Candidații nemulțumiți în legătură cu această etapă pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, respectiv în perioada 10.03.2020, ora 14:00 – 11.03.2020, ora 14:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestația se depune la Biroul Resurse Umane la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor

 

 

                                                               Secretar comisie de concurs,

                                                               Paula Ioaneș

Afișat azi, 10 martie 2020, ora 14:00