REZULTATE CONCURS MUNCITOR DIN ACTIVITATEA SPECIFICĂ INSTITUȚIILOR DE SPECTACOL, TREAPTA PROF. I M, CROITOR FEMEI

 

ANUNŢ

Nr. 3382 din 29.08.2019

 

 

Privind rezultatele probei practice la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinatăa funcţiei contractuale de execuţie vacantăde  MASISC (croitor),  tr.prof.I M .           

           În urma finalizării probei practice, comisia consemnează următorul rezultat:

 

               –   SOCACIU ADRIANA  NUȚICA  –  30,31   puncte – RESPINS

               –   BANYAI ENIKO                           –  29,32  puncte-   RESPINS

               –   TANȚA VIORICA                          –  38,98   puncte –  RESPINS

 

Contestaţiile se pot depune în termen de maxim o zi lucrătoare , de la data afişării rezultatelor, la secretariatul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Prezentul anunţ se afişează la avizierul instituţiei azi  29.08.2019, orele 14,00  şi pe site-ul instituţiei  www.operacluj.ro

 

                                                             Secretar comisie de concurs

                                                              SUCIU ROXANA