REZULTATELE AUDIȚIEI DEDICATE COMPARTIMENTULUI COR

A N U N Ţ

nr. 1893/02.05.2018

privind rezultatele finale ale AUDIȚIEI organizate pentru ocuparea prin angajare directă pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de Artist liric în cadrul Compartimentului Cor.

În urma finalizării audiției, comisia consemnează următorul rezultat final:

Nr. crt.Nume şi prenume candidatRezultat final audiție
1.SOFRON ANDREI,,admis”
2.RÎCIU GRIGORE,,respins”

 

Prezentul anunţ a fost afişat azi, 03 MAI 2018, ora 10.00.

Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

Manager,
Florin Estefan