ANUNŢ REZULTAT CONCURS: Post vacant de AUDITOR, gradul prof. I

                                 Nr. 1083, data 12.03.2020

ANUNŢ

 

În urma concursului (etapa interviu) organizat în data de 12 martie 2020, pentru angajarea pe perioadă determinată pe  postul vacant de  AUDITOR, gradul prof. I , situaţia rezultatelor candidaţilor înscrişi este urmatoarea :

 

CANDIDAT #1 – 78,00 puncte – ADMIS

 

Candidații nemulțumiți în legătură cu această etapă pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, respectiv în perioada 12.03.2020, ora 14:00 – 13.03.2020, ora 14:00, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Contestația se depune la Biroul Resurse Umane la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Rezultatele finale în urma contestațiilor se vor afișa în data de 16 martie 2020, ora 14:00.

 

 

                    Manager,

               Florin Estefan

                                                                                                                                                                     Secretar comisie de concurs,

                                                                                                                                           Paula Ioaneș

 

Afișat azi, 12 martie 2020, ora 14:00