REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL COR

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist liric, în cadrul compartimentului cor.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. GODJA GEORGE IONUȚ 60,00 puncte            “admis”
2. MOLNAR ZOLTAN OTTO 59,18 puncte            “admis”
3. PANDREA CELESTIN 30,00 puncte            “respins”

 

Prezentul anunţ se afișează la avizierul instituției azi, 17 octombrie 2017, ora 14.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

                                                         

Secretar comisie, 

Suciu Roxana

2018-05-16T13:00:42+00:00