REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU COMPARTIMENTUL ORCHESTRĂ

A N U N Ţ

privind rezultatele finale la examenul organizat pentru promovarea pe propriul post a funcţiilor contractuale de execuţie de artist instrumentist, în cadrul compartimentului orchestră.

În urma finalizării examenului, comisia consemnează următorul rezultat final:

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Proba practică Rezultat final al concursului
1. MAN DIANA 99,50 puncte            “admis”
2. MAN CORNELIUS 99,33 puncte            “admis”
3. KOSZTIN ROZA 96,25 puncte            “admis”
4. LENART RAUL DAVID 96,00 puncte            “admis”
5. BARBUL MIHAI 93,50 puncte            “admis”
6. POP ALINA STANCA 91,83 puncte            “admis”
7. MUREȘAN DANIEL CRISTIAN 91,50 puncte            “admis”
8. CANDOI MARCEL 90,25 puncte            “admis”
9. CIORDAȘ MARA 89,16 puncte            “admis”
10. MUREȘAN SERGIU EMIL 78,75 puncte            “respins”

 

Prezentul anunţ se afișează la avizierul instituției azi, 20 octombrie 2017, ora 11.00 și pe site-ul instituției www.operacluj.ro.

Candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ.

                                                         

Secretar comisie  

                                                Suciu Roxana

2018-05-16T13:00:42+00:00